O mně

Vážení zákazníci,
vítáme Vás na internetových stránkách mé firmy.

Odhady nemovitostí, oceňování podniků, znalecké posudky

V oboru oceňování podniků a odhadů nemovitostí mám velmi bohatou praxi. Jsem soudním znalcem v oboru oceňování nemovitostí již 12 let a v oboru oceňování podniků již 3 roky.
Jsem členem České komory odhadců majetku a certifikovaných odhadcem majetku pro oceňování podniků (reg.č. 191/09).

Působím na území celé ČR.

Termín dodání odhadu nemovitosti je zpravidla do 5-ti dnů. U složitějších případů nebo při požadovaném dodání ve zkrácené lhůtě je termín dohodnut individuálně.

Podrobnosti o odhadech nemovitostí a oceňování podniků, jejich ceny a potřebné podklady najdete v dalších částech webu.

Vzdělání a praxe v odhadech nemovitostí a oceňování podniků

V oboru oceňování podniků a nemovitostí mám velmi bohatou praxi.

Jsem soudním znalcem v oboru oceňování nemovitostí již 12 let a v oboru oceňování podniků již 3 roky.

Za své praxe jsme vyhotovil desítky znaleckých posudků a znaleckých odhadů v uvedených oborech oceňování. Jsem členem České komory odhadců majetku a certifikovaných odhadcem majetku pro oceňování podniků (reg.č. 191/09). Soustavně se vzdělávám formou školení a seminářů a sbírám potřebné podklady a informace z trhu nemovitostí a podniků. Jsem absolventem nadstavbových kurzů Institutu oceňování majetku při Vysoké škole ekonomické v Praze.

Ing. Libor Zima - odhady nemovitostí - idatabaze.czZnalci a znalecké posudky - idatabaze.cz